Kassabeheer

Kassabeheer

  • Aparte module voor ingave van kassaverrichtingen
  • Gebruik van vrij toe te kennen sneltoetsen
  • Persoonlijke opbouw van sneltoetsen (kleur, lettertype, …)