FAQ

FAQ

Een beknopt overzicht van een aantal door onze klanten gestelde vragen.

Over welke hardware dien ik te beschikken?

De eindgebruiker kan verschillende types hardware gebruiken een gewone pc, een tablet, een smartphone, ... Eveneens kan de gebruikte systeemsoftware op dit toestel verschillen (Windows, Mac OS en Android). Firma's met een eigen server (Windows) kunnen deze ter beschikking stellen van hun Cloud gebruikers.

Hoe wordt mijn maandelijkse prijs bepaald?

De maandelijkse prijs is enerzijds afhankelijk van de gewenste module ("Verkoopsopvolging" of "ERP"). Anderzijds is het aantal gebruikers en het respectievelijke datagebruik van elke gebruiker ("lite-user" of "full-user") bepalend voor de prijs.

Waar kan ik bijstand vinden?

U kan bij ons steeds een opleiding aanvragen inzake de algemene werking van de software of inzake het gebruik van specifieke modules ervan. Tevens kan u op deze website onder de rubriek "downloads" een aantal beknopte handleidingen terugvinden. Bovendien staan bij telefonisch ter uwer beschikking.

Hoe verkrijg ik toegang?

Onze software werkt enkel en alleen indien er een speciale software geïnstalleerd is op het toestel van de eindgebruiker. De data is niet toegankelijk vanuit een browser.

Kan ik het lopende contract opzeggen?

De contracten zijn op elke moment kosteloos opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 maand.

Is het mogelijk om te schakelen van de formule "verkoopsopvolging" naar de module "ERP"? Wat dient er dan te veranderen?

Deze omschakeling kan op elk moment en dit zonder verlies van data. Er dient dan op het toestel van elke eindgebruiker een update van de software doorgevoerd te worden en de maandelijkse kostprijs wordt aangepast (tot maximaal 25 Euro per gebruiker per maand).

Mijn boekhouder wil ook toegang tot mijn gegevens. Kan dit?

De boekhouder kan de toegang verkrijgen indien onze speciale software op zijn toestel geïnstalleerd wordt. Dit heeft een minimale verhoging van uw maandelijkse kostprijs tot gevolg.

Ik krijg maandelijks nieuwe prijslijsten van mijn leverancier. Kan ik deze inlezen in uw software?

Voor de meeste basisfiches (zoals klanten, leveranciers, artikels, ...) is het mogelijk deze gegevens in te lezen vanuit MS Excel (mits voldaan is aan de beschikbaarheid van de verschillende kernvelden in het bronbestand).

Ik heb nood aan andere gegevens dan de standaard voorziene lijsten me kunnen geven. Wat kan u mij aanbieden?

Daar wij een eigen rapporteringssysteem gebruiken is het steeds mogelijk specifieke lijsten aan te maken op basis van de beschikbare data. Elke lijst is exporteerbaar naar MS Excel.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x